Ominaisuudet

Laajamittaista osallistumista

Saat mukaan aiempaa suuremman ja laaja-alaisemman joukon ihmisiä, kun jokainen voi vastata juuri silloin, kun hänelle sopii.

Näkemystä avartavia tuloksia

Analysoi osallistujien näkemykset ja hyödynnä tieto suunnitelmissasi.

Onnistuneempaa suunnittelua

Vähennä riskejä ottamalla ihmiset mukaan positiiviseen vuoropuheluun heti suunnittelun ensimetreiltä lähtien.

Yksinkertainen ja kustannustehokas toteutus

Säästä aikaa, rahaa ja resursseja siirtämällä perinteisiä osallistumiskeinoja digitaaliselle alustalle.

Tutkijoiden kehittämä tutkijoiden tarpeita ajatellen

Tutkijataustamme auttaa meitä ymmärtämään tiedon laatuun liittyvät tarpeet.

Vienti useisiin tiedostomuotoihin

Voit viedä Maptionnairen vastausdatan valitsemaasi analyysityökaluun tai integroida ne kolmannen osapuolen palveluihin rajapintamme avulla.

Monipuoliset kysymystyypit ja toiminnallisuudet

Voit luoda monipuolisen kyselyn erilaisista kyselyelementeistä ja antaa vastaajien piirtää ja merkitä kohteita kartalle.

Karttapohjainen tiedonkeruu

Kerää ja luokittele vastaajien tuottamaa paikkoihin kiinnittyvää aineistoa vaivattomasti.

Suunniteltu analysointiin

Tukee vastausaineiston vientiä eri tiedostomuotoihin ja sisältää rajapinnan ulkopuolisten palveluiden liittämistä varten.

Luotu osallistumista varten

Vastaajalle helppo käyttöliittymä, joka toimii monilla erilaisilla laitteilla.

Palveleva kehitystiimi

Maptionnairea kehitetään aktiivisesti asiakkaiden tarpeiden pohjalta.

Ei asennuksia

Voit aloittaa Maptionnairen käytön heti. Asennuksia tai lisäosia ei tarvita.

Tulosten jakaminen

Avaa analysointityökalu päätöksentekijöille tai sidosryhmille tulosten vuorovaikutteista analysointia varten.

Omien aineistojen esittely

Esittele aluetta koskevat tulevaisuudensuunnitelmat lisäämällä luonnokset pohjakartan päälle.

Visuaalisen ilmeen räätälöinti

Voit muokata kyselyn visuaalisen ilmeen omaksesi väreillä, kuvilla ja logoilla.

Tyylikkäät pohjakartat

Olemme valikoineet lajitelman kauniita pohjakarttoja, joita voit hyödyntää projektissasi.

Vaihtoehtoisten suunnitelmien esittely

Vastaajat voivat selata eri suunnitelmaluonnoksia ja valita niistä mieleisensä.

Eri laitteisiin mukautuva käyttöliittymä

Intuitiivinen karttatyökalu toimii monenlaisilla laitteilla.

Käännöstyökalu

Voit tehdä kyselyistäsi monikielisiä vaivattomasti tai jopa ulkoistaa käännöstyön.

Piirrätä pisteitä, viivoja ja alueita

Anna karttamerkinnöille nimi ja valitse ikoni, väri sekä paikannukseen liittyvät jatkokysymykset.

Turvallinen verkkopalvelu

Projektit sijaitsevat turvallisilla palvelimilla ja niillä on yksilölliset verkko-osoitteet.

Uudelleen käytettävät kyselyelementit

Käytä hyödyksi kertaalleen luomasi kyselysivut, jolloin kerätyn tiedon vertailtavuus on helppo taata.

Kyselyn haarautuminen

Kysely voi haarautua vastaajan vastausten perusteella.

Keskusteluun kannustaminen

Tue keskustelua julkaisemalla paikannukset suoraan Maptionnairessa muiden vastaajien nähtäväksi ja jopa kommentoitavaksi.

Luo hyödynnettävää digitaalista aineistoa

Korvaa epäkäytännöllinen paperinen tiedonkeruu luotettavalla digiratkaisulla, joka tuottaa suunnitteluohjelmistoihin sopivaa tietoa.

Salasanasuojaus

Määritä kuka pääsee vastaamaan kyselyyn lisäämällä kyselyyn salasanasuojaus.

Kysymystyypit

Käytä tuttuja lomakekysymyksiä sekä hyödynnä vastaajien mahdollisuus merkitä kartalle pisteitä, viivoja tai alueita.

Vapaaehtoiset ja pakolliset kysymykset

Voit määrittää, mitkä kysymykset ovat vastaajille pakollisia ja mitkä vapaaehtoisia.

Automaattinen raportointi

Maptionnaire luo valmiita graafeja aineistoistasi, jotka tukevat tulosten vaikuttavuutta.

Sisäänrakennettu online-analyysityökalu

Voit luoda datasta yksinkertaisia visualisointeja nopeasti, suodattaa aineistoa, luoda lämpökarttoja sekä tarkastella paikkoihin liittyviä kommentteja.

Tarkkaa metadataa kyselystä

Saat tiedot siitä, mitä pohjakarttaa vastaaja on käyttänyt, kuinka kauan kyselyyn vastaamiseen meni ja minkäkokoista laitetta käytettiin.

API-rajapinta dataan

Tarjoamme vastausdataan rajapinnan ulkopuolisten palveluiden, kuten Carton, liittämistä varten.

Etevä helppokäyttöinen editori

Kyselyeditorimme on helppo ja nopea käyttää. Koodaustaitoja tai erityistä GIS-osaamista ei tarvita.

Omien karttojen hyödyntäminen

Integroi omaan WMS-palvelimeesi, lataa GeoTIFF- sekä shapefile-tiedostoja tai luo geoJSON-muotoisia interaktiivisia karttatasoja.

Mapbox-integraatio

Käytä Mapboxiin luotuja karttoja ja tyylejä kyselyissäsi.

Tarmokas tukitiimi

Arvostamme kaikkea palautetta ja uusia ideoita sekä autamme mielellämme teknisissä asioissa sähköpostitse tai puhelimitse. Vastaamme aina 48 tunnin kuluessa.