Mia vill ha en cykelväg här

Martin vill göra detta till en gågata

Peter tycker att den här korsningen är farlig

Lina skulle vilja ha ett torg här

Niklas anser att det här daghemmet saknar en lekplats

Lokala insikter för smartare stadsplanering

Maptionnaire är ett kraftfullt kartläggningsverktyg som gör att medborgardialog blir effektivt och enkelt.

Ange din e-postadress för att starta en gratis försöksperiod, eller be om en demo om du vill att vi ska kontakta dig.

Så här fungerar Maptionnaire

Skapa enkäter

Börja din egen kartbaserade datainsamling för att förenkla arbetsflöden för medborgardialog. 

Prova Maptionnaire gratis

Engagera boende

Minska hinder för delaktighet och samla in konstruktiv feedback som gör det möjligt för dig att skapa förtroende för ditt projekt.

Se hur en enkät fungerar

Tolka resultaten

Omvandla data till praktiska insikter och få en djupare förståelse för dina resultat.

Se ett analysexempel

Planera smartare

Integrera data insamlade med Maptionnaire i dina planer och designer för att skapa beboeliga och intagande miljöer.

Se vilka fördelar andra har fått

Kundberättelser

Gemensam planering med boende, enkelt och effektivt

Helsingfors, Finland.

Helsingfors stadsplaneringskontor använde Maptionnaire för att göra det möjligt för stadens invånare att bidra med sina idéer vid den övergripande planläggningsprocessen och påverka hur Helsingfors kommer att se ut i framtiden. Med Maptionnaire, vårt kartbaserade enkätverktyg, kunde planerarna engagera 4 700 invånare, som markerade fler än 33 000 intressepunkter och sina egna idéer direkt på kartan.

Sydney Institute of Marine Science anlägger ekologiska hamnar

Sydney, Australien.

Hamnprojektet World Harbour Project, baserat i Sydney, har upplevt många fördelar med Maptionnaire. Verktyget har gjort det enklare för forskare att engagera allmänheten i att bidra till vetenskapen och planera hållbara, urbana hamnområden i hela världen.

Stockholm möjliggör allmänhetens engagemang på nätet med hjälp av Maptionnaire

Stockholm, Sverige.

Stockholm är en av de snabbast växande städerna i Europa. Stockholmare kommer att behöva gå igenom och anpassa sig till betydande förändringar i staden under kommande år. För att genomföra stora utvecklingsprojekt på olika håll i staden har stadsplanerarna i Stockholm planer på att införa nya, digitala verktyg för medborgardialog.

Utformat för insikter

Stöd för en mängd nedladdningsformat för data och API-slutpunkter för integration med tredjepartsverktyg.

Utformat för engagemang

Maptionnaire erbjuder ett användarvänligt gränssnitt för svararna och stödjer en mängd olika enheter.

Responsivt tekniskt team

Maptionnaire utvecklas aktivt utifrån kundernas behov.

Ingen installation behövs

Du kan börja använda Maptionnaire genast. Inga installationer eller plugin-program behövs.

Skapat av forskare för forskare

Vår gedigna forskningsbakgrund hjälper oss förstå dina behov av data med kvalitet, integritet och stabilitet.

Exportera i flera dataformat

Exportera svarsdata från Maptionnaire till önskat analysverktyg eller använd vårt API för integration med tredjepartstjänster.

Flera typer av frågor och enkätfunktioner

Skapa en dynamisk enkät genom att använda flera olika frågetyper, inklusive frågor där svararna ombeds rita på eller identifiera punkter på en karta.

Kartbaserad datainsamling

Samla in och kategorisera platsbaserade data enkelt från svararna.

Bredare räckvidd

Engagera fler individer och större grupper, och gör det möjligt för dem delta vid en tid som passar dem.

Insiktsfulla analyser

Analysera de boendes åsikter och implementera dem i de slutliga planerna.

Mer framgångsrika planeringsprojekt

Minska riskerna genom att engagera människor i en positiv dialog i tidiga planeringsfaser.

Enkelt och kostnadseffektivt införande

Spara tid, pengar och resurser genom att flytta vissa traditionella metoder för deltagande till en digital plattform.

Andra användare